Your Perfect Assignment is Just a Click Away

Starting at $8.00 per Page

100% Original, Plagiarism Free, Customized to Your instructions!

glass
pen
clip
papers
heaphones

Di Tim Thiet Ke Toi Uu Giua Robot Hut Bui Neato Va Ecovacs

Di Tim Thiet Ke Toi Uu Giua Robot Hut Bui Neato Va Ecovacs

Di Tim Thiet Ke Toi Uu Giua Robot Hut Bui Neato Va Ecovacs

Hiện nay trên thị trường đang có 2 dòng robot hút bụi chính là robot chuyên hút bụi với đại diện là thương hiệu Neato và robot 2 trong 1 để hút bụi lau nhà với đại diện là thương hiệu Ecovacs. Vậy nên sử dụng loại nào, loại nào là tốt nhất, Địa chỉ mua robot hút bụi? Sau đây là những đánh giá chi tiết về 2 dòng sản phẩm này.

So sánh thiết kế tổng quan Neato và Ecovacs

Nhìn tổng quan bên ngoài thì robot hút bụi Neato có thiết kế độc đáo dạng hình chữ D còn Robot hút bụi lau nhà Ecovacs thì có thiết kế hình tròn quen thuộc. Thiết kế hình tròn sẽ có chút bắt mắt hơn nhưng với dạng hình chữ D thì Neato lại có khả năng làm sạch các góc tường dễ dàng hơn Ecovacs.

Robot hút bụi Neato có cây chổi chính đặt ở phía cạnh mép, dài và to hơn, do đó thu bụi cũng tốt hơn Ecovacs. Theo công bố của nhà sản xuất, Neato có công suất hút là 1600 Pascal, còn Ecovacs là 1500 Pascal.

Chiếc chổi quét ven trên của Robot hút bụi thông minh Neato được thiết kế nhỏ lại và đóng vai trò gom bụi ở mép chổi chính nên nó có khả năng xử lý tóc và lông thú cưng để đưa đến hộp chứa rác. Còn chổi quét ven của Ecovacs thì có thiết kế lớn hơn để quét vào góc tường, tuy nhiên tiết diện của nó nhỏ nên khó có thể làm sạch hoàn toàn.

Robot hút bụi Neato (bên trái) và Robot hút bụi lau nhà Ecovacs (bên phải)

So sánh về hệ thống đường dẫn Laser Smart

Cả 2 loại robot hút bụi chính hãng này đều sử dụng hệ thống đường dẫn Laser Smart với công nghệ Lidar. Nhờ đó mà robot có khả năng tự định vị được bản đồ cũng như đường đi. Ngoài ra nó còn giúp robot có thể hoạt động được trong môi trường thiếu sáng và không bị bỏ sót bất cứ vị trí cần làm sạch nào.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu thực tế thì hệ thống đường dẫn Laser Smart của robot hút bụi Neato có độ chính xác cao, tối ưu không gian hơn. Tại một không gian làm việc, Neato có khả năng làm việc nhanh hơn Ecovacs từ 3-4 lần.

So sánh về công nghệ làm sạch

Các dòng robot hút bụi hiện nay, kể cả Robot hút bụi giá rẻ đều được trang bị công nghệ làm sạch SpinFlow Power Clean, giúp cho máy tạo lực hút lớn. Với Neato, được tối ưu không gian bên trong, ngăn đựng và chổi chính lớn hơn Ecovacs. Robot hút bụi Lau Nhà Ecovacs cũng được trang bị động cơ lau và hút thông minh. Bên cạnh đó còn có cảm biến thảm để nhận diện và làm sạch thảm.

Cả 2 dòng đều trang bị công nghệ làm sạch tối ưu

Trên đây là một vài thông tin về thiết kế tối ưu giữa Robot hút bụi lau nhà thông minh Neato và Ecovacs. Có thể thấy rằng mỗi loại sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn lựa chọn loại phù hợp.


"Place your order now for a similar assignment and have exceptional work written by our team of experts, guaranteeing you A results."

Order Solution Now

Our Service Charter


1. Professional & Expert Writers: Eminence Papers only hires the best. Our writers are specially selected and recruited, after which they undergo further training to perfect their skills for specialization purposes. Moreover, our writers are holders of masters and Ph.D. degrees. They have impressive academic records, besides being native English speakers.

2. Top Quality Papers: Our customers are always guaranteed of papers that exceed their expectations. All our writers have +5 years of experience. This implies that all papers are written by individuals who are experts in their fields. In addition, the quality team reviews all the papers before sending them to the customers.

3. Plagiarism-Free Papers: All papers provided by Eminence Papers are written from scratch. Appropriate referencing and citation of key information are followed. Plagiarism checkers are used by the Quality assurance team and our editors just to double-check that there are no instances of plagiarism.

4. Timely Delivery: Time wasted is equivalent to a failed dedication and commitment. Eminence Papers are known for the timely delivery of any pending customer orders. Customers are well informed of the progress of their papers to ensure they keep track of what the writer is providing before the final draft is sent for grading.

5. Affordable Prices: Our prices are fairly structured to fit in all groups. Any customer willing to place their assignments with us can do so at very affordable prices. In addition, our customers enjoy regular discounts and bonuses.

6. 24/7 Customer Support: At Eminence Papers, we have put in place a team of experts who answer all customer inquiries promptly. The best part is the ever-availability of the team. Customers can make inquiries anytime.